Generelle betingelser for overnatting, møter, kurs og konferanser.

God planlegging og forberedelser er nødvendig for et vellykket opphold. Her finner dere våre generelle betingelser for overnatting, møter, kurs, konferanser og bedriftsturer.

1. Gyldighet

Avtalen regulerer forholdet mellom den bestillende part, heretter kalt Kunden og Øvre Sem Gård (Sem Drift AS), heretter kalt Øvre Sem. Avtalen er bindende etter at Kunden har bekreftet bestilling enten via mail eller signert tilbud. Kunden påtar seg fra samme tidspunkt det økonomiske og juridiske ansvaret for de bestilte ytelser overfor Øvre Sem

2. Betalingsvilkår

Øvre Sem forbeholder seg retten til å be om tilfredsstillende økonomisk garanti for bestilte ytelse (inntil 100% forskuddsbetaling eller tilfredsstillende bankgaranti), samt å innhente kredittopplysninger og foreta egen kredittvurdering før slik bekreftelse gis.

Endelig oppgjør kan foretas ved betaling via bank. Dersom faktura skal sendes, skal dette være skriftlig avtalt med Øvre Sem senest ved signert bekreftelse. Øvre Sem kan sende faktura kostnadsfritt pr. mail. Må faktura sendes via post, påløper et fakturagebyr à kr. 70.-.

Kunden er ansvarlig for at de individuelle deltagernes regninger betales som avtalt. Betales disse ikke som avtalt, står Kunden økonomisk ansvarlig for eventuelle restbeløp. I slike tilfeller plikter Øvre Sem å fremlegge kopi av deltagerens signerte gjesteregning.

3. Navneliste og program

Alfabetisk navneliste, spesielle ønsker mht romfordeling, allergier, samt spesifisert program sendes Øvre Sem så tidlig som mulig og senest 14 dager før første arrangementsdag/ankomst dag. Øvre Sem forbeholder seg retten til å endre antall møterom/lokaler og møterommets/lokalets størrelse ved redusering av antall deltagere.

4. Innsjekk / utsjekk

Bestilte rom vil normalt kunne garanteres klare fra kl. 16.00 ankomst dag. Bestilte rom holdes til kl. 18.00, med mindre det er gitt beskjed om eller garantert for senere ankomst. Rommet disponeres frem til kl. 11.00 avreisedagen, men senere avreise kan avtales individuelt mot et pristillegg dersom dette er ønskelig.